Člani in predstavniki

Člani aktiva sveta staršev so predstavniki svetov staršev osnovnih šol na območju Mestne občine Maribor. Svet staršev osnovne šole praviloma na svoji ustanovni seji določi, kdo bo predstavnik v Aktivu svetov staršev mariborskih osnovnih šol.