ASSMOŠ

Aktiv svetov staršev mariborskih in okoliških šol(ASSMOŠ)

24. 4. 2008 smo predstavniki Svetov staršev 17-ih mariborskih osnovnih šol ustanovili Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ). Aktiv je prostovoljna, neformalna oblika sodelovanja predstavnikov Svetov staršev mariborskih osnovnih šol. 

Namen ustanovitev Aktiva je, da opozorimo in pospešimo reševanje problemov, ki se nanašajo na osnovnošolsko izobraževanje in vzgojo naših otrok. Povezati želimo institucije, ki delujejo na tem področju, ter spodbuditi njihovo sodelovanje. Želimo, da se naše mnenje upošteva pri spremembah zakonodaje in drugih dogodkov, ki vplivajo na delovanje osnovnih šol. 

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranje udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kakovosti izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Trenutno je v Aktiv vključenih 28 osnovnih šol iz Maribora in širše okolice. 

Predsednica Aktiva je Urša Žiger, podpredsednica je Natalia Korošec.


Seznam predstavnikov posameznih svetov staršev v aktivu je tukaj.

ASSMOŠ je ustanovni član Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS).


Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je prostovoljna, nepoklicna, nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, neodvisna in neprofitna organizacija Svetov staršev, ki organizirano uresničujejo skupne interese staršev in otrok na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovni namen ustanovitve ZASSS je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih.

ZASSS aktivno sodeluje z vsemi deležniki v šolstvu, sodeluje v razpravah, podaja mnenja in predloge.

ZASSS je od leta 2017 polnopravni član Evropske starševske organizacije (EPA).
EPA združuje starševske organizacije, ki skupaj predstavljajo več kot 150 milijonov staršev. EPA deluje v partnerstvu, tako da zastopa in daje staršem močan glas pri razvoju izobraževalnih politik in odločitev na evropski ravni. Na področju izobraževanja namerava EPA spodbujati aktivno udeležbo staršev in priznanje njihovega osrednjega mesta kot primarne odgovorne za izobraževanje svojih otrok.