Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva

V zadnjih dneh prejemamo vprašanja, ali je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije med pobudniki peticije za spremembo šolskega sistema. ZASSS ni med pobudniki peticije. Predloge za prihodnji razvoj slovenskega šolstva smo oblikovali že spomladi 2018 v času priprav na volitve v Državni zbor. S predlogi smo seznanili politične stranke, stroko in širšo javnost. Besedilo predlogov je dostopno na povezavi in podrobneje obrazloženo v video zapisu spodaj.

Naše predloge smo oktobra 2018 predstavili tudi ministru za izobraževanje, znanost in šport. V pogovoru smo soočili naših sedem točk z načrti nove Vlade, kot so zapisani v Koalicijski pogodbi, str. 34. Minister dr. Pikalo je v pogovoru med drugim izpostavil, da se izteka veljavnost t. i. Bele knjige, zato bo potrebno odpreti širšo družbeno razpravo o tem, kaj se pričakuje od šol v prihodnjih letih. Minister nam je zagotovil, da bo k razpravi skupaj z drugimi deležniki kot pomemben partner povabljena tudi ZASSS.
Smile
Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) preko aktivov povezuje svete staršev šol in vrtcev. Društvo svet staršev, ki je pripravilo peticijo, samo po sebi ni svet staršev nobene šole ali vrtca in kot tako ni član ZASSS.