ZASSS : e-novice - oktober 2018

 

ZASSS
E-novice - oktober 2018

Pozdravljeni! 5. oktobra smo v Sloveniji že štiriindvajsetič obeležili Svetovni dan učiteljev. Ob njihovem prazniku smo jim čestitali.

Naši otroci so ujeli običajni šolski ritem, za nami pa so tudi prvi sestanki svetov staršev, običajni prvi sestanek Koordinacije ZASSS in v naslednjih tednih se bomo srečali v aktivih.

V tokratnih novicah smo vam pripravili nekaj informacij, s katerimi se po navadi v šoli ne srečujemo, pa zato dejavnosti in dogodki, ki jih predstavljamo, niso nič manj pomembni.


Sestanek Koordinacije ZASSS

V začetku oktobra se je prvič v tem šolskem letu sestala Koordinacija ZASSS. Pripravila je letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19. V njem smo med drugim opredelili tudi nadaljnje aktivnosti na sedmih točkah dokumenta »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva«. Delo se bo v vnaslednjih mesecih nadaljevalo po aktivih. Poglede bomo soočili spomladi na posvetu in rednem zasedanju Skupščine.

Zbiranje skupnih nabavnih cen DZ in drugih učnih gradiv

Delovna skupina za učna gradiva pri ZASSS letos že osmo leto zapored zbira podatke o skupnih nabavnih cenah za delovne zvezke v osnovnih šolah. Ti podatki so tako za učitelje in ravnatelje kot za svete staršev pri pridobivanju soglasja za skupno nabavno ceno zelo koristni. Ugotovitve so razvidne na spletni strani ZASSS. Na povezavi je dostopna zadnja okrožnica o cenah delovnih zvezkov na slovenskih šolah v šolskem letu 2017/18.
V ZASSS smo si letos zastavili cilj zbrati skupne nabavne cene delovnih zvezkov v vseh osnovnih šolah Slovenije. Svete staršev, ki niso vključeni v regionalne aktive ZASSS, smo povabili k izpolnitvi elektronskega obrazca za zbiranje skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov, dosegljivega na povezavi.

Srečanje z ministrom in njegovimi sodelavci

Predstavniki ZASSS so se 23. oktobra 2018 srečali z ministrom za izobraževanje, znanost in šport in njegovimi sodelavci. Uvodoma smo predstavili razvoj organiziranja staršev od ustanovitve ZASSS. Izpostavili smo potencial staršev pri sooblikovanju šolskega prostora in izrazili pričakovanja po stabilnejši umestitvi Zveze v sistem vzoje in izobraževanja.
V nadaljevanju smo podrobneje soočili točke Predlogov ZASSS »Za prihodnji razvoj slovenskega šolstva« in načrte nove Vlade, kot so zapisani v Koalicijski pogodbi, str. 34.
Sogovorniki smo se strinjali, da je sodelovanje med ministrstvom in ZASSS na različnih ravneh pomembno in da se mora ta partnerski odnos še okrepiti.

Napovedujemo

Seminar o upravljanju in delovanju šolskih skladov

ZASSS bo 13. novembra 2018 v organizaciji Aktiva staršev osnovnih šol celjske regijeizvedla seminar z naslovom: »Upravljanje in delovanje šolskih skladov«. Podrobnosti in prijava k udeležbi seminarja so navedeni v Vabilu in na spletni strani Aktiva.

V vednost

Delovni čas učiteljev

S 1. septembrom 2018 so se začele uporabljati Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki so jih reprezentativni sindikati in MIZŠ podpisali avgusta lani. MIZŠ je o tem obširno informiralo šole z okrožnico ter na različnih srečanjih. Kljub temu na nekaterih šolah nastajajo težave, ravnatelji ugotavljajo pomanjkljivosti, opažajo nezadovoljstvo zaposlenih.
Zato ne bo odveč, če se na sejah sveta staršev z ravnatelji pogovorimo o učinkih novosti na kakovost dela na šoli ter identificiramo dobre in slabe strani novega načina vrednotenja dela učiteljev. Povratne informacije lahko uporabimo za predloge izboljšav. V nadaljevanju izpostavljamo ključne posledice uveljavljenih novosti.
Nove določbe Kolektivne pogodbe predstavljajo pravno podlago za neenakomerno razporeditev delovnega časa učiteljev, kar pomeni, da učitelji v osnovnih in srednjih šolah v času pouka (38 tednov med 1. 9. in 25. 6. naslednjega leta) delajo več kot 40 ur na teden, v času počitnic pa manj, s čimer se v šolskem letu delovni čas izpovpreči na 40 ur na teden.
Spremembe naj bi tudi poenotile vodenje evidenc delovnega časa in upoštevanje časa, ki ga učitelji porabijo za pouk in pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje ter druga s poukom neposredno povezana dela. Za to se učiteljem prizna 33 ur tedenske obveznosti – tako imenovani I. steber. V II. stebru so dela, ki so skupna vsem učiteljem (na primer roditeljski sestanki, govorilne ure, sodelovanje v strokovnih organih šole) in obsegajo od 150 do 180 ur na leto. Preostale ure do polne letne delovne obveznosti predstavlja III. steber, ki obsega individualna dela kot na primer razredništvo, delo v organih šole, organizacija proslav.
Za vsakega učitelja mora ravnatelj na podlagi letnega delovnega načrta zavoda pripraviti individualni letni delovni načrt v okviru katerega lahko učitelj do 10 ur dela na teden (priprava na pouk, popravljanje testov in drugo delo iz I. stebra, razen pouka samega, izjemoma drugo delo) opravi izven šole in o tem le obvesti ravnatelja.

Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu

Ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, 10. oktobra, je potekala v Mestnem muzeju v Ljubljani okrogla miza pod geslom »Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu«. V skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali tudi obsežno publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji. Prav tako je bila v tem letu sprejeta Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja za obdobje 2018-2028.

Prebrali smo

»V različnih izobraževalnih sistemih se soočajo s podobnimi izzivi, ki se pogosto prekrivajo, ko govorimo o ponudbi in povpraševanju. V večini držav sta na vrhu seznama pomanjkanje učiteljev in staranje populacije učiteljev. Drugi izzivi so presežek učiteljev, premajhen vpis v začetno izobraževanje učiteljev in pomembno izstopanje učiteljev iz poklica. Medtem ko so nekateri posledica neenakomerne razporeditve učiteljev po predmetih in/ali geografskih območjih, jih je večina povezanih z vprašanjem privlačnosti poklica.«
Citirano iz: Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora, Poročilo Eurydice.

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

Evropska starševska zveza (EPA) organizira 16. in 17 novembra redno zasedanje Generalne skupščine in konferenco. Tokratno vodilo konference bo Enakopraven dostop do izobraževanja – Novi modeli za vključitev vseh otrok.

Namesto televizije

Vabimo k ogledu razmislekov o učiteljih in vzgojiteljih, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ter oddaji Preverjeno o tem, Kako poteka pouk na Finskem, kjer otroci radi hodijo v šolo?
Šolski sistem brez pomembnega temelja – staršev, je kot vaza z luknjo.
(Jesse Jackson)

 

Imate težave s prikazom sporočila? Odprite ga v brskalniku.