Čestitka učiteljem ob mednarodnem dnevu učiteljev

UPS - Učeča se profesionalna skupnost - učimo se drug z drugim

Mednarodni dan učiteljev je leta 1994 proglasil UNESCO, s čimer je obeležil 5. oktober 1966, ko je bilo na medvladni konferenci, ki jo je v Parizu organiziral UNESCO, v sodelovanju z ILO sprejeto priporočilo o položaju učiteljev.

Namen mednarodnega dneva učiteljev je predstaviti in poudariti poslanstvo učiteljev in njihove dosežke v vzgoji in izobraževanju.

Ob njihovem dnevu iskreno voščimo vsem učiteljem in jim tudi v prihodnje želimo veliko zadovoljstva pri njihovem pomembnem in zahtevnem delu z zvedavimi učenci ter obilo uspešnega sodelovanja s starši.

Tudi za to priložnost je bil narejen kratek film, ki je nastal v sodelovanju s šolami, vrtci, organizacijo za izobraževanje odraslih, fakultetami, podjetji, strokovnjaki s področja izobraževanja učiteljev in predstavniki Zveze aktivov svetov staršev kot iztočnica za razpravo v tematskih skupinah konference UPS, ki je potekala 3. oktobra na Brdu pri Kranju.


Konferenco so organizirali Eurydice Slovenija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in CMEPIUS.