Prvo srečanje ASSMOŠ v šolskem letu 2018/19

7.11.2018 ob 18:00 na osnovni šoli Borcev za severno mejo.
Aktiv Svetov Staršev Mariborskih Osnovnih Šol (ASSMOŠ) v tem šolskem letu pripravlja vrsto aktivnosti.

Želimo olajšati delovanje svetov staršev, izboljšati sodelovanje med učitelji in starši. Zato so toliko pomembnejša srečanja.

Okvirni dnevni red srečanja:

  • predstavitev novosti v našem delovanju ter napoved januarskega srečanja
  • predstavitev situacije glede zahteve za dvig investicij v šole v MOMB
  • kratek pregled aktivnosti in načrtov delovnih skupin
  • neformalni del: debata o organizaciji novih delovnih skupin ali tematik, ki jih želimo obravnavati na prihodnjih srečanjih
Prosim, če udeležbo potrdite do 24.10.2018 po elektronski pošti na naslov info.assmos@gmail.com.

Vabljeni vsi

Srečanja se lahko udeleži katerikoli predstavnik ali več predstavnikov iz vašega sveta staršev.

Pomembno je, da smo v aktivnosti vpleteni predstavniki vseh osnovnih šol. Le tako lahko resnično spreminjamo stvari na bolje za naše otroke.