Dan Pun(at) zdravja

V Območnem združenju RK Maribor so pripravili poseben dogodek namenjen otrokom in staršem ter prostovoljcem, ki jih zanima delo vzgojiteljev v Punatu.


Na delavnicah in raznih igrah bo možno pridobiti informacije o njihovih dejavnostih ter programih, ki jih izvajajo v RK Maribor.

Ob ostalih dejavnosti RK bodo še posebej predstavili program letovanja v Punatu, ki so ga prenovili in vsebinsko prilagodili otrokom današnjega časa.