47. seja ASSMOŠ

Prva seja v šolskem letu 2017/18 se je odvila v OŠ Fram.
Uvodoma je ravnateljica predstavila osnovno šolo, ki ima v prijaznem naravnem okolju manjšega kraja vseeno težave prav z zelenimi površinami za aktivnosti otrok. Šola se prav tako sooča s povečanim vpisom, kar zaenkrat uspešno rešuje v sodelovanju z občino. Zelo kakovostna je prehrana, ki v velikem deležu poteka z oskrbo iz lokalnega okolja. Zaradi vpetosti v izredno zanimivo zgodovinsko okolje veliko posebnih dosežkov beležijo prav na področjih projektov povezanih s kulturno dediščino.

Predsednik ASSMOŠ Alen Bastič je uvodoma predstavil delovanje aktiva in na kratko so se predstavili prisotni predstavniki članic.

Na seji je potekala predstavitev nekaterih aktivnosti koordinacije ZASSS, dela in rezultatov delovnih komisij ter nova komunikacijska orodja ASSMOŠ - zloženka ter spletna stran.

Veliko debat je bilo na tematike tujih jezikov, nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) in sistema kakovosti.

Seja se je zaključila ob 20:30. Zapisnik sledi v naslednjih dneh.