Gibanje in učni uspeh

Znanstvena raziskava kaže povezanost med gibanjem ter učnim uspehom.


V zadnjem izvodu revije Sodobna pedagogika se nahaja objava članka znanstvene raziskave, v kateri se je proučevala povezanost med gibanjem ter učno uspešnostjo.

Poglavitne ugotovitve raziskave

Tudi ob izločitvi vpliva spola in ekonomskega statusa družine se je pokazalo, da imajo gibalno nadarjeni otroci statistično značilno višjo povprečno oceno vseh predmetov kot tudi višjo oceno matematike. Rezultati nakazujejo, da je indeks gibalne učinkovitosti, ki ga je s pomočjo podatkov SLOfit mogoče določiti za vsakega posameznega otroka v Sloveniji, lahko uporaben kazalnik učne uspešnosti posameznika.

Druga mnenja raziskovalcev

Znanstveni dokazi kažejo, da je telesna dejavnost eden izmed osnovnih pogojev ustreznega razvoja možganov in posledične učne uspešnosti otrok in mladostnikov, kljub temu pa so prevladujoči vzorci učenja v šoli in doma sedentarni.