Peš bus na OŠ Bratov Polančičev

V letu 2017/18 bomo nadaljevali z razvojem ideje peš busa.
Sodobni šolski učni načrt in proces je vnesel izjemen obseg sedenja. Učenci sedijo v šoli med 4 do 6 ur in nato še doma (za dokončanje domačih nalog, učenje) 2-3 ure.

Dnevno sedijo med 6 in 9 ur.

Med odmori, ki so praviloma kratki, je gibanje prav tako zelo omejeno, pogosto sedijo na klopeh in se ukvarjajo z mobilnimi napravami.

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) po drugi strani priporoča za otroke med 5 in 17. letom:
  • vsaj 1 uro srednje do intenzivne vadbe dnevno
  • vsaj 3 dni v tednu aktivnosti za jačanje fizične in kostne moči
Ugotovitve SZO kažejo, da je med mladostniki dovolj telesno dejavnih zgolj 25% fantov in samo 15% deklet.

Sedenje je dejavnik tveganja za razvoj prekomerne telesne teže ter drugih kroničnih nenalezljivih bolezni.

Gibanje in učenje

Vplivi gibanja na zdravje so nam sicer dobro znani. Precej manj znani so potenciali in pozitivne posledice gibanja na učne sposobnosti, saj raziskave kažejo naslednje:
  • Ura ali dve fizične aktivnosti fiziološko vpliva na možgane in njihovo pripravljenost na učenje ter pomnjenje;
  • Ko se običajno sedeče ex-cathedra učenje prekine s fizično aktivnostjo, je po tem povišana zbranost, motivacija in učenje;
  • Učenje zunaj učilnic (v naravi) je bistveno zanimivejše, učinkovitejše in ustvarja družbeno primernejše vedenje (boljšo socializacijo);
Gibanje na zraku zmanjša število konfliktov in vedenjskih težav;

Razvoj projekta Peš bus

V svetu staršev OŠ Bratov Polančičev je tako bila podana pobuda za razvoj projekta, primernega predvsem za prvo triado, v katerem se za sodelujoče otroke določi peš poti in postaje, na katerih se dobivajo. Na poteh jih vedno spremljajo starši ali drugi skrbniki.

S projektom se doseže naslednje:
  • otroke se navadi na hojo, ki je danes precej redka, saj se številni otroci pripeljejo v šolo;
  • starši se lahko delno razbremenijo, saj se pri skrbništvu izmenjujejo med tedni;
  • manj prometa pred šolo, manj stresa staršev zaradi vožnje;
  • otroci pridejo v šolo bistveno bolj zbrani in pripravljeni;
  • med potjo se bolj svobodno družijo in bolje socializirajo kot le med šolskimi zidovi;
Projekt je že znan v nekaterih mestih v tujini v različnih oblikah. Primer.

Stanje projekta

Pobuda projekta je bila s strani staršev pozitivno sprejeta, vendar se zaenkrat še išče najustreznejša oblika izvedbe, saj se šola ni aktivno vključila v projekt. V šolskem letu 2017/18 je tako predvideno, da se dokonča priprava projekta, ki se bo lahko izvajal neodvisno od šole in bo tako prenosljiv med šolami.

Vsi, ki bi želeli sodelovati v razvoju projekta ali ga implementirati na lastni šoli, se lahko priključite projektu tukaj.

Peš bus slika iz: https://www.contracthireandleasing.com/car-leasing-news/olympic-athlete-adds-strength-to-kia-walking-bus-scheme/