Povezave na članke

Pomembna vloga ASSMOŠ pri izvajanju poslanstva je informiranje staršev ter drugih zainteresiranih javnosti o različnih tematikah v zvezi s šolstvom. Zato na spletni strani objavljamo:

  • povezave na članke, ki so v zvezi z določeno tematiko relevantni.
  • povezava na spletne forume, skupine družabnih omrežij ali druge kanale, kjer poteka debata o relevantni tematiki.

To ne pomeni, da ASSMOŠ vsebino teh virov podpira, zagovarja ali se z njimi strinja. Uradna stališča ASSMOŠ so vedno zapisana ločeno v samostojnih objavah, kjer so na ta način zapisana.