ZASSS - E-novice - junij 2019


ZASSS
E-novice - junij 2019

Kot da šolskemu letu ne bo konca. Še v zadnjem tednu si kar podajajo roko posveti, zasedanja, medijske objave. K zadnjim smo v dobršni meri prispevali tudi v ZASSS, saj smo na letošnji novinarski konferenci podrobneje predstavili prve rezultate ankete o delu, ki ga za šolo otroci opravijo doma.

Na srečo se ritmu odraslih uspešno izogibajo učenci. Za njih je šolskega dela konec. Odhajajo na zaslužene počitnice. Naj jih preživijo čim bolj brez skrbi. Poskusimo jim pri tem slediti tudi odrasli.


Novinarska konferenca ob koncu šolskega leta

Kot običajno smo ob koncu šolskega leta organizirali novinarsko konferenco. Po krajšem pregledu celoletnih aktivnosti smo večino časa posvetili predstavitvi prvih ugotovitev ankete o delu za šolo doma. Vabimo vas k ogledu posnetka novinarske konference.

Posvetovanje ZASSS

Vabimo vas k ogledu posnetkov predavanj z aprilskega posvetovanja ZASSS:

Seja Koordinacije ZASSS

4. junija 2019 se je zadnjič v tem šolskem letu sestala Koordinacija ZASSS. Seja je bila namenjena pregledu opravljenega dela v šolskem letu, ki se končuje, v večji meri pa tudi že načrtovanju aktivnosti v prihodnje.

Srečanje z ministrom

Predstavniki ZASSS smo se 4. junija 2019 srečali z ministrom za izobraževanje, znanost in šport.

Sodelovanje na strokovnih dogodkih

Podpredsednica ZASSS Lara Romih je 23. maja 2019 s svojim prispevkom sodelovala v uvodnem delu delovnega srečanja Ministrstva za zdravje z naslovom »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.
Predsednik ljubljanskega aktiva Damir Josipovič je 27. maja 2019 s prispevkom »Vključevanje staršev priseljenskih otrok v delo starševskih in šolskih predstavniških teles« sodeloval na posvetu mreže SIRIUS z naslovom »Nove prakse večjezičnosti v inkluzivnem učnem okolju«.

ZASSS v medijih

Napovedujemo

Zbiranje skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20

V sredini junija smo začeli zbirati podatke o skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci uporabljali na posameznih šolah v šolskem letu 2019/20. Podatki o spremljanju cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ZASSS zbira od leta 2011. Podatki za šolsko leto 2018/2019 so objavljeni v okrožnici 1/2018.

V vednost

Javni posveti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izvedlo vse napovedane javne posvete, katerih cilj je zbrati predloge strokovne javnosti in drugih deležnikov za izboljšanje šolstva, ki jih bodo strokovnjaki v drugi polovici leta ovrednotili in smiselno umestili v strateški dokument, tj. Belo knjigo, ki bo temelj sprememb šolske zakonodaje.
Trenutno so objavljeni posnetki štirih posvetov:

Prebrali smo

»…pri ocenjevanju v šoli se učitelj do neke mere prilagodi populaciji učencev, ki jih uči in z ocenami dela razlike med njihovim znanjem ter ne sledi nekim univerzalnim kriterijem. Rezultat je pristranskost šolskih ocen, ko učenci na različnih šolah dobijo enako oceno za različno znanje…«
»…šolske ocene različnih učiteljev, pridobljene na različnih šolah, niso in ne morejo biti objektivna mera učenčevih učnih dosežkov …«
Povzeto po: Za večjo pravičnost šolskega sistema v Sloveniji, Državni izpitni center, str. 77

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

V začetku maja smo se udeležili konference in rednega zasedanja generalne skupščine Evropske starševske zveze (EPA) v danskem mestu Kolding. Rdeča nit konference je bila »Starševstvo za zdravo življenje«.
Učenec, od katerega nikdar ne zahtevamo, naj naredi, česar ne zmore, ne bo nikoli dosegel, kar zmore.
(John Stuart Mill)

 


E-novice ste prejeli preko Koordinacije ZASSS.

© ZASSS | www.zasss.si