ZASSS - E-novice - april 2019ZASSS
E-novice - april 2019

Pozdravljeni! Za nami je glavni dogodek Zveze aktivov svetov staršev Slovenije v šolskem letu. V skladu z letnim delovnim načrtom ZASSS je 6. aprila 2019 potekalo posvetovanje z naslovom »Osnovna šola - kaj je osnova?« in redno zasedanje Skupščine ZASSS.

Srečali smo se na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. Zahvaljujemo se vodstvu in zaposlenim na OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki je gostila naše srečanje, ter gostom na posvetovanju: dr. Sonji Rutar, Boštjanu Kotniku in dr. Darku Zupancu.


Posvetovanje in 10. redno zasedanje Skupščine ZASSS

Na posvetovanju smo izmenjali pričakovanja staršev o tem, kaj morajo otroci spoznati danes, da bodo lahko živeli jutri. Nadgradili smo razpravo z lanskega zasedanja Skupščine o tem, katere spremembe v šolstvu so potrebne ter kako in kdaj jih je treba izvesti.
V posvetovanje so nas uvedli predavatelji:
  • Osnovna šola – kaj je osnova?, dr. Anton Meden (Zveza aktivov svetov staršev Slovenije)
  • Pravičnost v slovenskem šolstvu, dr. Darko Zupanc (Državni izpitni center)
  • Nas lahko inkluzija pripelje do šole prihodnosti?!, Boštjan Kotnik (Center Janeza Levca Ljubljana)
  • Vzgoja in izobraževanje v svetu neskončnih sprememb, s participacijo otrok v vzgoji, dr. Sonja Rutar (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)
K ogledu posnetkov njihovih predavanj vas bomo povabili v majskih e-novicah.
Skupščina ZASSS je izvolila vodstvo za naslednje dvoletno obdobje. Za predsednika ZASSS je bil ponovno izvoljen dr. Anton Meden (ASSOŠDKR), za podpredsednika pa Lara Romih (ASSUEG) in Boštjan Bobič Zabreščak (ASSZsPOŠ).

Anketa »Šolsko delo doma«

Na zasedanju Skupščine smo obravnavali tudi prve rezultate ankete o šolskem delu doma, ki smo jo med starši osnovnošolskih otrok izvedli od 6. do 31 marca 2019. Vabilo k sodelovanju v anketi smo staršem posredovali preko aktivov svetov staršev, vključenih v ZASSS.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali s pošiljanjem ali izpolnjevanjem ankete. Prve preliminarne rezultate ankete objavljamo na povezavi: http://www.zasss.si/ankete/DomaceDelo/DomaceDelo.html

Skupne nabavne cene DZ in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19

Rezultati raziskave o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19 so objavljeni v okrožnici 1/2018 in na spletni strani DS za učna gradiva.
Na rezultate raziskave se sklicuje tudi prispevek o učnih gradivih v oddaji Sobotni dnevnikov izbor, RTV SLO, 9. marec 2019.

Sodelovanje v razpravah

Odpira se širša razprava o prihodnjem razvoju slovenskega šolstva. V razpravah sodelujemo tudi predstavniki ZASSS:

Seminar o pristojnostih in delovanju svetov staršev

ZASSS je 20. marca 2019 v organizaciji Aktiva svetov staršev OŠ domžalsko-kamniške regije in Osnovne šole Venclja Perka izvedla seminar z naslovom: »Obravnava poročil ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki«. Zahvaljujemo se predstavnikom aktiva za organizacijo in vodstvu OŠ Venclja Perka, ki je gostilo seminar.

Napovedujemo

Nacionalni posvet mreže SIRIUS

Predsednik Aktiva svetov staršev ljubljanski osnovnih šol Damir Josipovič bo 27. maja 2019 s prispevkom »Vključevanje staršev priseljenskih otrok v delo starševskih in šolskih predstavniških teles« sodeloval na nacionalnem posvetu mreže SIRIUS z naslovom »Nove prakse večjezičnosti v inkluzivnem učnem okolju«.

V vednost

Regijski posveti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport napoveduje nove regijske javne posvete (vsaj še Obala, Dolenjska, Štajerska), katerih cilj je zbrati predloge strokovne javnosti in drugih deležnikov za izboljšanje šolstva, ki jih bodo strokovnjaki v drugi polovici leta ovrednotili in smiselno umestili v strateški dokument, tj. Belo knjigo, ki bo temelj sprememb šolske zakonodaje.
Predstavnike v aktivih vabimo, da se posvetov udeležite in na njih predstavite predloge za prihodnji razvoj slovenskega šolstva.

Prebrali smo

»Pokazalo se je, da lahko starši, kljub nizkemu dohodku in slabši izobrazbi, v otroku spodbujajo visoke aspiracije, da na šolsko uspešnost pomembno vpliva tako sestava družine, stopnja družinske harmonije/kohezije, kot tudi podpora in vključenost/zanimanje staršev za šolski uspeh otroka.«
Povzeto po: Za večjo pravičnost šolskega sistema v Sloveniji, Državni izpitni center, str. 14

Pogled čez mejo

Generalna skupščina in konferenca Evropske starševske zveze

Evropska starševska zveza (EPA) organizira 3. in 4. maja 2019 redno zasedanje Generalne skupščine in konferenco. Dogodek se bo odvijal v mestu Kolding, Danska. Rdeča nit konference je »Starševstvo za zdravo življenje«.
Iz Slovenije se bosta srečanja udeležila Boštjan Bobič Zabreščak in Janko Korošec.
Če bi rad šel hitro, pojdi sam. Če bi šel rad daleč, pojdi v družbi.
(Afriški pregovor)

 

E-novice ste prejeli preko Koordinacije ZASSS.
© ZASSS | www.zasss.si