Zahteva za dvig investicij je bila posredovana županu

17. 1. 2019 smo zahtevo skupaj z dosedaj zbranimi sklepi posredovali aktualnemu županu mestne občine Maribor, g. Sašu Arsenoviču.
Zahteva, ki jo je do tega datuma s sklepom podkrepilo 12 svetov staršev osnovnih šol (60%), je bila posredovana županu.

V dopisu smo izpostavili, da  želimo pri obravnavi ter sprovajanju zahteve aktivno sodelovati ter po potrebi pomagati, zato prosimo za mnenje župana, kako bi želel pristopiti k reševanju obravnavane tematike.

Celoten dopis zahteve je na razpolago v tej datoteki.