Računsko sodišče: Šol ne zanima, kaj se dogaja z odpadki hrane

PROFIMEDIA

Vodstev osnovnih šol ne zanima, kaj se dogaja z odpadno hrano, niti jih ne zanima, ali cena obroka pokrije stroške.
Med šestimi osnovnimi šolami, pri katerih je Računsko sodišče Slovenije (RaS) izvedlo prečno revizijo glede pravilnega in učinkovitega ravnanja s hrano, pozitivnega mnenja ni dobila nobena šola. Revizija se je osredotočila predvsem na vprašanje, ali so šole, upoštevaje načela trajnostnega javnega naročanja ter smernice, zagotovile zdravo prehrano, ki so jo učenci tudi pojedli, ter ne nazadnje, kako so šole ravnale s hrano, ki je vendarle ostala.

Zunanjim uporabnikom zaračunavali premalo

OŠ Brezovica je Računsko sodišče izreklo negativno mnenje, OŠ Tomaža Linharta Radovljica, Osnovni šoli Ivana Skvarče, Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovni šoli Vižmarje Brod in Osnovni šoli Šmihel.

Nobena od šestih šol pri nabavi hrane ni ravnala popolnoma v skladu s pravili javnega naročanja, OŠ Brezovica pa je zaradi več kršitev, med drugim je zunanjim uporabnikom obroke zaračunavala v nasprotju s cenikom in premalo. Glede ravnanja s hrano je računsko sodišče revidirane šole ocenilo kot delno učinkovito.

Računsko sodišče: "Na podlagi opravljene revizije lahko zaključimo, da šole učencem sicer ponujajo uravnoteženo prehrano, vendar bi lahko storile več, da bi jo učenci tudi pojedli, ter učinkoviteje ravnale z odpadno hrano. Zavedati pa se je treba, da se odgovornost za lastno zdravje in ustrezno prehranjevanje ter skrb za okolje začne doma."

Vsak učenec "pridelal" 18 kilogramov odpadne hrane

Stroški za prehrano so na šestih šolah v lanskem letu znašali 64 milijonov evrov, starši so za prehrano mesečno plačali povprečno 38 evrov, vsak učenec pa je "pridelal" 18 kilogramov odpadne hrane.


RAČUNSKO SODIŠČE

Šole so nabavile manj kot 10 odstotkov ekoloških živil, nabavljale so pri lokalnih dobaviteljih, vendar v nasprotju s pravili. Šole niso vedno nabavljale pri najcenejšem ponudniku.


RAČUNSKO SODIŠČE

Obroki so bili pripravljeni v skladu s smernicami zdrave prehrane, računsko sodišče pa je ocenilo, da sistem deluje, če omogoča odjavo hrane še isto jutro.


RAČUNSKO SODIŠČE

Ali cena pokrije stroške, jih ne zanima

Vse šole so obroke pripravljale v šolskih kuhinjah, niso pa vse šole spremljale, ali cene pokrijejo vse stroške.RAČUNSKO SODIŠČE

Revidirane šole so slabo ravnale z odpadno hrano, v enem letu so je pridelale več kot 72 ton. Kaj ostaja in kaj se z odpadno hrano dogaja, niso spremljale. Ostankov hrane niso porabljali na noben način, nekatere šole pa so tudi neustrezno ločevale.


RAČUNSKO SODIŠČE