Županski kandidati: Kako izboljšati stanje mariborskih osnovnih šol

Avtorica: Barbara Bradač objavljeno: 16.11.2018
objavljeno na: https://www.vecer.com/zupanski-kandidati-kako-izboljsati-stanje-mariborskih-osnovnih-sol-6613896SAŠO BIZJAK

Mariborske kandidate za župana smo vprašali, ali bi za investicije v šolsko infrastrukturo namenili vsaj pet milijonov evrov letno, kot to zahteva aktiv staršev mariborskih osnovnih šol
Številne mariborske osnovne šole se borijo z nevzdržnim stanjem prostorov. V več šolah so določeni prostori odprti kljub inšpekcijskim pregledom, ki so pokazali neustrezno stanje. Na nekaterih šolah je to trohneče pohištvo, ki zaudarja, ponekod celo imajo še azbest, spet drugod ne odpirajo oken, ker se bojijo, da bi lahko komu kakšno padlo na glavo, nekatere šole na straniščah nimajo niti tople vode za umivanje rok ali pa zaradi dotrajanosti oken skozi špranje krepko piha. Strokovna komisija za pregled objektov osnovnih šol je že lani opozorila, da je situacija kritična in da je znotraj občinskega proračuna področje osnovnega šolstva zelo podhranjeno. Šole potrebujejo okoli 30 milijonov evrov na področju investicijskega vzdrževanja, opreme in investicij. Letos pa so se povezali tudi starši, saj so jezni, da se varčuje pri osnovnih šolah. Aktiv staršev mariborskih osnovnih šol zahteva, da občina izpelje investicije v šolsko infrastrukturo mariborskih osnovnih šol v minimalnem znesku pet milijonov evrov letno.
Mariborske kandidate za župana smo vprašali, ali bi za investicije v šolsko infrastrukturo namenili vsaj pet milijonov evrov letno, kot to zahteva aktiv staršev mariborskih osnovnih šol. Navajamo odgovore vseh, razen Aleksandra Kamenika (Stranka Aleksandra Kamenika), ki nam odgovorov ni posredoval.

Rok Zalar (Zeleni Slovenije): "Ne vem, če ravno pet milijonov evrov, vendar vsekakor več kot je trenutno, tj. okoli dva milijona in pol. Glede tega je potrebno močno pritisniti na državo, saj pri črpanju sredstev za šole naredi premalo. Problemi se pojavljajo tudi na lokalni ravni pri pripravi projektne dokumentacije, zato je problem širok in ga je potrebno celostno obravnavati."

Franc Kangler (NLS): "Investicije in sanacije v infrastrukturo izobraževalnih institucij so nujno potrebne. Slediti potrebam in okoljski odličnosti z energetsko obnovo javnih ustanov je zelo pomembna naloga župana in mestne uprave. Ob lastnem deležu občine bo pri teh investicijah potrebno ponovno iskati finančna sredstva na resornem ministrstvu, Eko skladu za obnove in prav gotovo kakšnim drugim EU projektom."

Igor Jurišič (Stranka mladih – Zeleni Evrope): "Odgovor je kompleksnejši kot da ali ne. Določene šole zagotovo kličejo po obnovi, vendar še nisem videl nobenega posnetka stanja na terenu, na podlagi katerega bi lahko pripravil prioritetno listo obnovitvenih del ter iskal razpisna sredstva. Šele potem lahko govorimo o porabi sredstev iz proračuna MOM in v kolikor bi posnetek stanja pokazal, da je pet milijonov evrov primeren znesek, bi takšnega tudi podprli."


IGOR NAPASTNa Osnovni šoli Franca Rozmana - Staneta morajo v premajhni jedilnici, ki ima 100 sedežev v dobrih dveh urah nahraniti 500 otrok.

Zdenko Vinkov (SSN): "Investicije v šolsko infrastruktura so nujne, tu ni debate, tudi več kot pet milijonov, saj so nekateri šolski objekti v obupnem stanju."

Vlado Šega (Levica): "Investicijsko vzdrževanje infrastrukture je stvar vsaj petih letnih planov. Odnos med amortizacijo in sredstvi za vzdrževanje je tudi v ekonomiji znan. Bojim se, da je ta številka celo prenizka glede na stanje objektov. V kolikor je ogroženo zdravje in varnost otrok, pa je povsem jasno, da je le-to prioriteta, pa četudi bodo vse preostale zgodbe morale počakati."

Melita Petelin (skupina volivcev): "Poskrbeli bomo za zagotavljanje domišljenih, celovitih prostorskih rešitev in postopno sistematično zviševanje infrastrukturnega nadstandarda – ne le na ravni posameznega vrtca oz. posamezne šole, pač pa na ravni mesta kot celote, ker je to pomemben dejavnik kakovosti tako vzgoje in izobraževanja kot tudi preživljanja prostega časa otrok in mladih. Bomo pa pri investicijah dosledno uporabljali kombinacijo proračunskih in evropskih sredstev."

Zdravko Luketič (NSi): "Da, če bo zagotovljena zakonsko predpisana povprečnina vsaj 608 evrov. Sicer pa je potrebno zagotoviti vsaj dva in pol milijona evrov letno, kar bi zagotavljalo, da bi nadoknadili dosedanja premajhna vlaganja v sedmih letih. Ministrstvo za šolstvo in šport bi z dodatnimi razpisi in sredstvi, na katere bi se lahko prijavila občina, ta časovni rok skrajšalo in omogočalo, da zagotovimo letno želeno višino pet milijonov letno."

SAŠO BIZJAK  Na OŠ Tabor 1 pravijo, da nujno potrebujejo energetsko obnovo, načrt je pripravljen že osem let. Prihodnje leto v sklopu energetske sanacije 21 osnovnih šol in vrtcev OŠ Tabor I ni predvidena.

Saša Arsenovič (SMC): "Višina sredstev se bo v naslednjih štirih letih povečala do stopnje, ki bo zagotovila celovito obnovo šolske infrastrukture in bo primerljiva s podobnimi vlaganji v ostalih delih Slovenije npr. v Ljubljani."

Alenka Iskra (SD): "Najprej bi bilo potrebno zagotoviti sredstva, ki so nujno potrebna za odpravo nepravilnost v šolskih zgradbah, ki so nevarna za življenja otrok in učiteljev. Maribor je bil v preteklosti velikokrat prikrajšan za razpise namenjene obnovam šol z državne ravni, saj so bili razpisi namenjenim drugim regijam. Z ministrstvom in vlado bi bilo potrebno doseči dogovor o nujnih interventnih sredstvih za obnovo šol. Teh sredstev nujnih za obnovo je za nekje 12 milijonov evrov."

Igor Domanjko (Lista novinarja Bojana Požarja): "Da."

Borut Ambrožič (SMSR): "Šolske naložbe so nujne in tudi v skladu z zavezo, občine, ki je pristopila k projektu »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto Maribor«. Znesek je strokovno vprašanje, ne le želja staršev."

Josip Rotar (Lista kolesarjev in pešcev): "Za vse investicije je treba narediti prioritetni načrt in v skladu z njim razdeliti sredstva, ki so na voljo."

Uroš Prikl (Desus): "Investicije v izobraževanje so prioriteta vsake napredne družbe. Zagotovo je aktiv staršev relevanten deležnik, saj hoče(mo) najboljše za svoje otroke. Potrebno pa je prisluhniti tudi pedagogom in ostalim strokovnjakom ter poiskati najboljšo in najvarnejšo rešitev v korist naših otrok. Ne upam pa na pamet reči, ali je pet milijonov evrov dejansko potreben znesek za investicije v osnovnošolsko infrastrukturo v Mariboru."

Lidija Divjak Mirnik (skupina volivcev): "Da."SAŠO BIZJAKHodnik na OŠ Janka Padežniki, kjer je pozimi zaradi starosti objekta, ki ga je bilo nemogoče ogrevati, bila celo poledica. Sedaj se obnavlja.

Matic Matjašič (Lista mladih. Povezujemo): "Če se v preteklih letih ni vlagalo v šole in vrte in stroka ocenjuje, da so zdaj potrebne toliko višje investicije, potem je to pač treba storiti, ne glede na to kdo bo župan. Ali bomo pa pustili, da razpadajoče šole in vrtci ogrožajo zdravje in celo življenje otrok? Jaz tega zagotovo ne bom dopustil!"

Andrej Fištravec (skupina volivcev): "S podpisom javno – zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo 21 osnovnih šol in vrtcev s podjetjem Petrol bomo v naslednjih dveh letih samo za energetske sanacije vložili v šolsko infrastrukturo po šest milijonov evrov na leto. Vzporedno s tem že pripravljamo naslednje korake, da bomo zagotovili sanacijo vseh osnovnih šol in vrtcev. Glede za predvideno novo stanovanjsko gradnjo v mestu, že načrtujemo gradnjo novih vrtcev in šol."

Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija): "Šolstvo je osnova za napredek mladih in zato je potrebno vlagati vanj glede na potrebe, tako da se šolska infrastruktura posodablja. Če je to potrebno z dodatnimi sredstvi, sem za ta predlog."