Pri plačilih za jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda šole vsaka po svoje

foto ANDREJ PETELINSEK Jutranje varstvo je na OŠ Bojana Ilicha letos za starše brezplačno. 

Šole jutranjega varstva za učence drugega in tretjega razreda niso dolžne organizirati. Če ga, so razlike velike: ponekod ga zaračunajo, drugod je brezplačno

Osnovna šola je dolžna organizirati jutranje varstvo učencev prvega razreda, le zanje ga tudi financira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Za starejše otroke organizacija varstva ni obvezna in je v pristojnosti šole, da se odloči, ali ga bo izvajala - in kako: enim ga plačujejo občine, druge ga organizirajo tako, da je za starše brezplačno, tretje ga staršem zaračunavajo. Razlike med plačilom postajajo med šolami precejšnje - v šolah, kjer smo o tem povprašali, starši plačujejo za jutranje varstvo do 18 evrov - ali pa ne plačujejo. Po ceniku, objavljenem na spletni strani ene od osnovnih šol na Primorskem, tudi 25 evrov mesečno. Ministrstvo v povezavi s plačevanjem jutranjega varstva za starejše učence nima posebnih priporočil. Tudi podatkov o jutranjem varstvu v višjih razredih na MIZŠ ne zbirajo. Šole organizirajo jutranje varstvo iz odgovornosti do učencev, ki iz različnih razlogov pridejo v šolo pred začetkom pouka.

"Razlike med šolami so pri jutranjem varstvu res velike in vsaj s stališča otrok in staršev, ki so zdaj v slabšem položaju (imajo nedostopno ali slabo ali drago jutranje varstvo), bi bilo v skladu z zakonskim načelom enakih možnosti pričakovati, da se izenačijo z okolji, kjer je položaj ugodnejši. Ena od možnosti je tudi ta, da se ustrezno spremeni zakonodaja in vzpostavi enotni sistem zunanjega strokovnega nadzora nad delovanjem osnovnih šol," pojasnjuje Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.


"To so še majhni otroci"

Na mariborski Osnovni šoli bratov Polančičev so se odločili, da staršem tega varstva ne bodo zaračunavali, opravljajo ga učitelji in se jim ure štejejo v tretji steber individualnega delovnega načrta, pojasni ravnateljica Brigita Smogavec, ki pravi, da šole rešujejo po svoje organizacijo tega jutranjega varstva, saj ga ministrstvo plačuje samo za prvošolce: "Vsekakor pa je varstvo za učence drugih in tretjih razredov še potrebno." Plačljivo, a različno, je na nekaterih drugih mariborskih osnovnih šolah. Na Osnovni šoli Franceta Prešerna so preračunali, da je strošek pet evrov mesečno dovolj, da zaposlenemu učitelju, ki opravlja jutranje varstvo, plačajo povečan obseg dela.
Otrok je v jutranjem varstvu vedno več

Ravnateljica Marta Otič meni, da jutranje varstvo otrok v prvi triadi ni povezano samo s samostojnostjo otrok, ampak tudi odgovornostjo in varnostjo okolice do teh otrok. "Tudi čas je drugačen, kot takrat, ko smo bili mi mladi. Če že otroku zaupaš, ne veš, koga bo srečal na poti v šoli," pravi Otičeva, ki meni, da bi bilo morda prav, da bi za te otroke jutranje varstvo financiralo ministrstvo. Mnenje deli tudi ravnateljica OŠ Miklavž Dušanka Mihalič Mali: "Bi pričakovala od ministrstva, da vidi potrebno, da so drugošolci še majhni otroci in da je danes drugačna dinamika življenja kot nekoč. A ministrstvo je nad drugimi razredi dvignilo roke. Mi gremo staršem naproti z organizacijo nadstandardne dejavnosti. Cena pa je odvisna od števila prijavljenih otrok, več jih je, nižja je cena, odvisno pa je tudi, kot kaj je ta dejavnost plačana učitelju." Na Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče plačajo starši za jutranje varstvo pred 7. uro zjutraj 18 evrov, kasneje 14 evrov. "Izračunali smo strošek delovne sile. Ta je lahko zelo različen in je odvisen tudi od starost delavca in števila otrok, vključenih v jutranje varstvo," je ceno pojasnil ravnatelj Alojz Velički.
Z doplačili gredo staršem na roko

"Pri nas starši ne doplačujejo, ni pa nič nenavadnega tam, kjer to počno. Varstvo otrok od drugega razreda namreč ni sistemsko rešeno," opisuje ravnateljica OŠ Lava v Celju Marijana Kolenko. Na vprašanje, kako potem rešujejo jutranje varstvo, izstreli: "Zelo težko. Vsaka šola se mora znajti po svoje. Otrok je v varstvu vedno več, drugo leto nam najverjetneje tako ne bo več zneslo." Že nekaj let brez doplačil ne gre na II. osnovni šoli Celje. "Ko se je varstvu prvošolčkom pridružilo le nekaj otrok, je še šlo. Ker pa je otrok od drugega razreda naprej vedno več, smo se odločili, da gremo staršem na roko in ponudimo jutranje varstvo za doplačilo. To znaša 15 evrov mesečno," opisuje ravnatelj Igor Topole. V Velenju na nobeni šoli nimajo doplačil za jutranje varstvo. "Ker vsi prvošolčki ne pridejo v jutranje varstvo, lahko v to varstvo vključimo tudi nekatere drugošolce, tudi kakšnega tretješolca. Vendar pa država varstvo prvošolcev plačuje le med 6. in 8. uro zjutraj, mi pa poukom začenjamo ob 8.20. To pomeni, da smo vsak dan 20 minut v minusu," opisuje ravnatelj OŠ Gorica Ivan Planinc. "Nekateri starši bi jutranje varstvo potrebovali že ob 5.30. To individualno rešujemo tako, da denimo otrok v tem primeru pol ure počaka pri čistilki," še doda Planinc.

Na Ptujskem in Ormoškem brezplačno
"Mislim, da otroci v drugem razredu niso dovolj samostojni, da zjutraj uredijo vse potrebno in se pravočasno odpravijo od doma, brez pomoči starih staršev ali koga drugega. Velika skrb je tudi varnost v prometu," je prepričana mama drugošolke Anastazija Topolovec.
Na Ptujskem in Ormoškem imajo sicer šole organizirano brezplačno jutranje varstvo. Na največji ptujski osnovni šoli Ljudski vrt se vanj lahko vključijo učenci do tretjega razreda. Po besedah ravnateljice Tatjane Vaupotoč Zemljič jim to omogočajo z lastno organizacijo in prerazporeditvami: "Na to, kdaj se je otrok sposoben samostojno odpraviti v šolo, ni enoznačnega odgovora. Vpliva namreč več dejavnikov, med drugim tudi, kje je doma in ali prihaja v šolo v spremstvu starejših sorojencev - in seveda tudi od vsakega posameznika. Eni to zmorejo v drugem razredu, drugi pa tudi v četrtem še ne. To pa je velikokrat tudi posledica vzgoje, ko starši delajo za otroke stvari, ki jih zmorejo sami."
V OŠ Destrnik otroke do osme ure zjutraj uvrščajo skupaj, v skupino jutranjega varstva za prve razrede. Ko otroke pripeljejo tudi štirje avtobusi, oblikujejo dodatno skupino starejših učencev, jutranje varstvo za ta čas pa financira občina Destrnik. (hb)
Učitelji ga opravijo znotraj delovne obveznosti

Na OŠ Muta imajo organizirano dežurstvo učiteljev za učence od drugega do petega razreda, ki pridejo prej v šolo. Občina varstva ne plačuje, učitelji ga opravijo znotraj svoje letne delovne obveznosti. Če brezplačnega varstva ne bodo mogli več zagotavljati, bodo iskali finančne vire pri občini ali pa pri starših. "Zelo vesela sem, da so učenci v tej starosti radi v šoli, saj druženje z učitelji in drugimi učenci zunaj pouka krepi njihovo pozitivno samopodobo. Druženje učencev »v živo« je v tem digitalnem času neprecenljivo," pove ravnateljica Anita Ambrož. Težav z organizacijo nimajo, saj so fleksibilni in iščejo rešitve, ki zagotavljajo učencem varno in zanimivo bivanje v šoli pred poukom. "Otroci morajo v starosti od sedmega do desetega leta postati čim bolj samostojnosti in odgovorni za šolsko delo, a na to jih moramo odrasli postopoma navajati," še razmišlja ravnateljica. Na Drugi OŠ Slovenj Gradec jutranje varstvo in varstvo vozačev za učence od drugega do petega razreda delno financira Mestna občina Slovenj Gradec, delno pa to opravljajo učitelji v sklopu dežuranja oz. nadzora na šoli. Na Dvojezični osnovni šoli 1 Lendava in na OŠ Veržej staršev za varstvo otrok finančno ne obremenjujejo.