50. seja ASSMOŠ

Jubilejna seja se je začela s predstavitvijo šole, ki ima obsežno ter bogato zeleno okolje.

Predstavitev osnovne šole Borcev za severno mejo

Med predstavitvijo smo izvedeli za številne projekte, od katerih so med zanimivimi izpostavljeni:
 • Igrišče za gledališče: kulturne ekskurzije, ogledi kulturnih prireditev, pogovori z umetniki
 • SKUM: Za učence od 1. do 3. razreda - brezplačen ogled gledališča ali lutk
 • Simbioza giba: učenci 4. razreda povabijo k telovadbi stare starše, ki jim predstavijo, kako so v svojem času telovadili, izvedejo skupni folklorni ples. Povabljeni so še starši in mlajši otroci.

Šola deluje v socialno šibkem okolju, kar 164 otrok (~50%) ima subvencionirano prehrano.

Precej pozornosti prisotnosti članov je bilo namenjene organizaciji zbiranja starega papirja.

Vsak teden v petek šola (učenci) zbira odpadni papir, da se zagotovi subvencioniranje dejavnosti.

Vsak otrok mora prinesti tekom leta vsaj 100kg starega papirja, da je upravičen do subvencije. 60% zbranih sredstev se deli znotraj razreda za aktivnosti (toliko manj se plača recimo izlet), 40% gre v šolski sklad za podporo socialno šibkejšim družinam.

Potrditev zapisnika prejšnje seje

Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen.

Predstavitev dela na delovnih skupinah ZASSS

Predsednik je predstavil aktivnosti v delovnih skupinah in informacije iz novic ZASSS. Preko zveze imamo starši precej vpliva na razvoj šolstva v sodelovanju z ministrstvom.

Učni načrti

Velik poudarek v nadaljevanju bo namenjen učnim načrtom in zmanjševanju njihovega obsega.

Instrukcije

ZASSS želi preučiti vpliv in pojavnost instrukcij v osnovnem šolstvu:
 • do konca leta želimo zbrati vprašanja, kaj nas zanima
  • kateri razredi
  • kateri predmeti
  • kaj je vzrok?
  • ali se vam zdi, da učitelji premalo vlagajo pri teh predmetih ali je snov pretežka?
  • ali ste v šoli vpeljali kakšen neplačljiv ukrep, ki rešuje to zadevo?
  • vloga učiteljev v temeljnem pedagoškem procesu (ali učitelj daje nalogo, preverja situacijo,...)?
  • vpliv pedagoškega procesa (dejavnost v razredu, obseg obveznega dela učnega načrta)?
 • v januarju se bo izvajala anketa med starši in do konca šolskega leta izdelalo poročilo z ugotovitvami

Praksa nadaljnjih srečanj ASSMOŠ

V nadaljevanju bodo srečanja ASSMOŠ vsebinsko osredotočena in ne v obliki sej oziroma sestankov. Predvidena struktura srečanj:
 • Predstavitev aktivnosti ASSMOŠ in delovnih skupin
 • Predstavitev dobre prakse oziroma vsebinske tematike
 • Razprava
Na srečanja bodo vabljeni vsi starši, ne le predstavniki svetov staršev.

Zahteva za dvig investicij v osnovne šole v občini Maribor

Predstavljen je bil potek izvajanja zahteve za dvig investicij v osnovne šole v MOMB. Člane se poziva k aktivni komunikaciji in vzpodbujanju svetov staršev šol, ki sklepa še niso sprejeli, da sklep sprejmejo.

Razno

Med sejo in v točki razno so člani razpravljali o naslednjih zadevah:

Predvidena je stavka učiteljev v decembru

ASSMOŠ in ZASSS se kot organizaciji do stavke ne opredeljujeta.

Subvencioniranje poti v šolo in varne šolske poti

V zadnjem obdobju je na nekaj šolah opazno, da je prišlo do spremembe načrtov varnih šolskih poti.  Problem, ki posledično nastaja, je subvencioniranje prevoza, ki je odpravljeno za številne otroke. Zato se bo dogajalo, da bodo nekateri otroci verjetno na tej poti hodili peš, saj si starši ne bodo mogli privoščiti vozovnic po polni ceni.

Na Pobrežju imajo recimo otroci do 4 km poti, ki zdaj ni subvencionirana, čeprav poteka po zelo prometni cesti XIV. divizije. Sama cesta je zelo tvegana (parkirani avtomobili na pločnikih, nespluženi pločniki pozimi), a je uvrščena med varne poti.