Sprejemanje sklepov o zahtevi za dvig investicij

Svete staršev osnovnih šol v mestni občini Maribor pozivamo, da do 1.11.2018 izvedejo dopisno sejo in sprejmejo naslednji sklep:


Maribor, [ datum ]

Sveta staršev osnovne šole [ naziv šole ] zahteva od Mestne občine Maribor, da z ustreznim sklepom mestnega sveta, operativnimi in administrativnimi ukrepi v naslednjih 10 letih zagotovi dejansko plačane investicije v minimalnem znesku 5,000.000€ letno v infrastrukturo šol na območju mestne občine Maribor.

Sklep [ sprejet/zavrnjen ] z večino prisotnih članov sveta staršev.


Podpis predsednika: _____________________

Tako podpisan sklep s strani predsednika sveta staršev prosimo pošljite po elektronski pošti na info.assmos@gmail.com.

Predloga elektronske pošte za izvedbo dopisnega glasovanja

Zaradi lažje organizacije vam v nadaljevanju podajamo vsebino elektronske pošte, s katero lahko izvedete glasovanje:

Zadeva: Dopisna seja: glasovanje o sklepu za dvig investicij v osnovne šole

Spoštovani predstavniki Sveta staršev,

posredujem Vam povezavo na dokument "Zahteva za dvig investicij v osnovne šole v občini Maribor". Dokument vsebuje sklep, za katerega glasujemo:

Sveta staršev osnovne šole [ naziv šole ] zahteva od Mestne občine Maribor, da z ustreznim sklepom mestnega sveta, operativnimi in administrativnimi ukrepi v naslednjih 10 letih zagotovi dejansko plačane investicije v minimalnem znesku 5,000.000€ letno v infrastrukturo šol na območju mestne občine Maribor.

Prosim, če mi na tole sporočilo odgovorite, če se s sklepom strinjate ali ne. Glasovanje traja 8 dni od datuma pošiljanja tega sporočila.

Razvoj tematike boste lahko spremljali na spletni strani ASSMOŠ na tej povezavi.

V pričakovanju vašega odziva vas prijazno pozdravljam,
Ime in priimek

Vzorec zapisnika po izteku glasovanja

Po glasovanju lahko pripravite zapisnik, katerega vzorec se nahaja na tej povezavi. Vzorec lahko prenesete v Word obliki in spremenite s svojimi podatki. Lahko je brez logotipa šole.