Postopki sprejemanja in izvajanja investicij v osnovne šole v MOMB

Ustrezni postopki z neustreznim rezultatom.


Na mestni občini Maribor je postopek investiranja v šolsko infrastrukturo zelo smiselno pripravljen. Težava nastopi le v zadnjem koraku, saj ni dovolj sredstev za potrebe šol.

Komisija občine

Osnovne šole vsako leto obišče komisija občine, ki jih vodstvo šole seznani s potrebami.

Na osnovi ogleda vseh šol komisija izdela načrt investicijskih vlaganj. Ta načrt se nato vstavi v proračun, a večinoma zaradi pomanjkanja sredstev izvede le delno.

Primer: komisija v načrt vstavi obnovo telovadnice, jedilnice in kuhinje, od tega se realizira le obnova talnih oblog v jedilnici.

Odzivi šol

Ravnatelji so tako večinoma srečni, da s strani občine pridobijo vsaj določena vlaganja. Številna manjša opravila, kot so pleskanja ali popravila manjše tehnične opreme, šola financira iz raznih lastnih sredstev - skladov, donacij in podobno.

Praktično občina tako le z manjšimi vlaganji vzdržuje nekakšno navidezno zadovoljstvo šol in hkrati s tem posredno financiranje obnov prelaga na starše ali druge vire.