48. seja ASSMOŠ

Druga seja v šolskem letu 2017/18 se je odvila v OŠ Angel Besednjak.

Uvodoma je članica aktiva predstavila osnovno šolo, kjer se izkazujejo naslednje dobre prakse:

 • Rekreativni odmor (vsi na šoli gredo ven iz šole za 20 minut in imajo aktiven odmor)
 • Vrtičkanje (otroci se radi ukvarjajo z urejanjem vrta)
 • Šah (zadnji 2 leti zelo aktivno in z odličnimi dosežki)
Sledile so debate o naslednjih tematikah:
 • poročilo predsednika o aktivnostih in zadevah iz koordinacije ZASSS
 • poročilo predsednika in članov delovnih skupin
  • delovna skupina za učna gradiva
  • delovna skupina za sistem kakovosti
  • delovna skupina za obravnavo vsebin s področja posebnih potreb
  • delovna skupina za aktivnosti in delovanja svetov staršev
 • skupščina ZASSS
 • predlog oblikovanja delovne skupine za dvig investicij v osnovne šole v občini Maribor (in drugih občinah ASSMOŠ, ki čutijo pomanjkljive investicije)
 • prikaz delovanja spletne strani ASSMOŠ
 • anketa o teži šolskih torbic
Seja se je zaključila ob 21:00. Zapisnik sledi v naslednjih dneh.