Glasserjeva kakovostna šola v Preserjah pri Radomljah

Zelo poseben primer dobre prakse v slovenskem šolskem prostoru je vzpostavila Osnovna šola v Preserjah pri Radomljah, kjer so se lotili koncepta Glasserjeve kakovostne šole.

Če ves šolski sistem sloni na zunanji motivaciji in zunanjem nadzoru, potem je ena bistvenih značilnosti GKŠ prav uporaba notranjega nadzora in opuščanje zunanjega nadzora (kaznovanje, nagrajevanje, prisiljevanje ...).

Otrokom se trudimo vzpodbuditi notranjo motivacijo z osmišljanjem dela in učenjem uporabnega znanja. Gradimo dobre in varne odnose, zato da je šolsko okolje varno okolje, v katerem se dopuščajo napake, saj se iz njih največ naučimo.

V odnosih uporabljamo povezovalne navade: spoštovanje, vzpodbujanje, opogumljanje, zaupanje, prijaznost, strpnost, sprejemanje, dogovarjanje, poslušanje in podpiranje.

V GKŠ ni neuspeha ampak se trudimo za usposobljenost, kar pomeni, da učenca toliko časa podpiramo, bodrimo in mu pomagamo, da doseže usposobljenost in s tem oceno, ki si jo želi.

Učence spremljamo individualno, njihov napredek je individualen, ne spodbujamo primerjanja med učenci in tekmovalnosti.

Več o primeru v OŠ Preserje pri Radomljah si lahko preberete na njihovi spletni strani, kjer je primer podrobno razložen.