Osnovna verzija vzorčnega Poslovnika sveta staršev osnovne šole

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je v sodelovanju z regionalnimi aktivi pripravila Osnovno verzijo vzorčnega Poslovnika sveta staršev osnovne šole.

Pri pripravi vzorčnega poslovnika sveta staršev so sledili cilju, da svetu staršev olajšajo delovanje in izpolnjevanje njegovih obveznosti.