CLIL: Integrirano učenje jezikov in vsebin

Dodatni tuj jezik kot obvezen pomeni več obveznosti ob nespremenjenih učnih načrtih. A kaj, če obstaja boljši način, da otroke seznanimo z dodatnim tujim jezikom?

CLIL (Content and Language Integrated Learning) je koncept, ki učenje drugega tujega jezika vzpodbuja skozi poučevanje vsebin predmetov.

Zgodovina, geografija in različni druge predmeti se v teh primerih poučujejo v tujem jeziku z namenom poučevanja tako vsebine kot jezika.