Argumenti za in proti obveznemu drugemu tujemu jeziku?

V Sloveniji že leta poteka zagovarjanje in nasprotovanje obveznemu drugemu tujemu jeziku.

Argumenti Za

Večina argumentov zagovornikov je naslednjih:
  • znanje jezikov je koristno za kariero (omogoča več služb v prihodnje)
  • znanje tujih jezikov koristno vpliva na zdravje, saj naj bi zmanjševalo možnosti ter učinke demence ali drugih podobnih bolezni v starosti

Argumenti proti

Po drugi strani nasprotniki obveznega drugega tujega jezika podajajo naslednje argumente:
  • dodatni obvezen predmet obremenjuje otroke, ki imajo že tako preobsežen učni načrt
  • dodatni tuj jezik ne predstavlja koristne priložnosti za kariero vseh, temveč le določenega manjšega dela populacije