Pobuda o ponovni uvedbi drugega tujega jezika v zadnje tri razrede OŠ

ASSMOŠ je na ministrstvo naslovil pobudo za ponovno uvedbo obveznega drugega tujega jezika.